Oska osaleda!

Juhend olulistes otsustusprotsessides osalemiseks*

Hea huviline!

Siit leiad Keskkonnaõiguse Keskuse juristide koostatud juhised, mis aitavad osaleda enamlevinud keskkonda puudutavate otsuste tegemises. Räägime siin otsustest näiteks uute hoonete rajamiseks nii linnas kui maal (nt uued elamupiirkonnad, suurlaudad, tootmisettevõtted), tee-ehitusest, maavarade kaevandamisest vmt.

Otsustamises saad osaleda siis, kui uus ehitis või tegevus on alles kavandamisel. Kui ehitamine, kaevandamine vmt juba käib, siis on sel tõenäoliselt luba  olemas. Kui tegevus sind häirib, siis saad kas luba vaidlustada või uurida, kas järgitakse loa tingimusi ning vajadusel pöörduda järelevalveasutuste poole.

Kui aga nägid hiljuti ajalehes või internetis teadet, et avalikustatud on loa eelnõu või tutvumiseks välja pandud planeering, siis on õige aeg juba tegevuse kavandamises kaasa rääkimiseks. Sul on õigus ja võimalus otsust mõjutada! Soovitused tegutsemiseks:

Mis on õige aeg reageerimiseks? Kellele seisukohad saata? Üldjuhul peaksid neile küsimustele saama vastuse juba avalikust teatest. Teates peaks olema kirjas, kas avalikustamisel on:

Kui sa ei ole ühtki teadet näinud, aga oled kuulnud, et midagi on teoksil, siis tuleks kõigepealt välja selgitada, kas otsustamine on veel pooleli. Mõistlik on küsida see järgi ametnikelt:

Küsida võid kirjalikult teabenõudega või suuliselt. Vaata, kuidas infot küsida.

Ja lõpuks võtta juhiseid ka lihtsalt hariva lugemismaterjalina. Sind huvitava teema leiad sisukorrast.


SISUKORD:

1. Kes ja kuidas otsustab tegevuste lubamise üle?


1.1. Erinevad otsuse liigid - planeeringud, keskkonnaload, keskkonnamõjude hindamine 

1.2. Kuidas käesolevat juhendit kasutada?

2. Planeeringud


2.1. Mida otsustatakse planeeringutega?

2.2. Üleriigiline planeering

2.3. Maakonnaplaneering

2.4. Üldplaneering

2.5. Detailplaneering

2.6. Riigi eriplaneering
 
 2.7. Kohaliku omavalitsuse eriplaneering
 
2.8. Keskkonnamõjude strateegiline hindamine (KSH) 

2.9 . Natura hindamine
 

3. Keskkonnaload


3.1. Keskkonnaload

3.2. Keskkonnamõjude hindamine (KMH)

4. Kuidas osaleda


4.1. Millele seisukohti esitada

4.2. Näpunäiteid seisukohtade koostamiseks

4.3. Millal koguda allkirju

4.4. Kuidas arendajaga kokkuleppeid sõlmidaJuhtumid elust - praktilised näited osalemisest