Üleriigiline planeering

<Sisukord


Mis on üleriigiline planeering?

Üleriigiline planeering (ÜRP) on pikaajaline plaan, milles määratakse kogu riigi ruumilise arengu kõige üldisemad põhimõtted. 

Praegu kehtiv üleriigiline planeering „Eesti 2030+“ on Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud 30. augustil 2012. a ning see paneb paika, millist asustustüüpi peetakse eelistatavaks, kuidas võiks energiatootmine välja näha ning millised on eelistatavad transpordiliigid. Kuna üleriigiline planeering on olemuselt pikaajaline strateegiline dokument, ei ole lähiajal uue planeeringu koostamist  oodata.

Kehtiva üleriigilise planeeringuga "Eesti 2030+" on sul võimalik tutvuda Rahandusministeeriumis ja selle veebilehel ning maavalitsustes

Planeeringu koostamise protsessi kohta saad infot planeeringu ajaveebist: http://eesti2030.wordpress.com/


<Sisukord