Kuidas käesolevat juhendit kasutada?

<Sisukord

  • Otsustusprotsessides osalemise juhend on ehitatud üles nii, et mingi teema mõistmiseks ei oleks tingimata tarvis kogu juhendiga tutvuda. Kui tead, millises otsustusprotsessis (üleriigiline planeering, maakonnaplaneering, üldplaneering, detailplaneering, keskkonnaluba, KMH või KSH) osalemine just Sind huvitab, piisab lihtsalt valida sisukorras vastav teema. 
  • Kuna otsustusprotsessid koosnevad mitmetest etappidest, siis on Sul omakorda võimalik skeemide abil liikuda kiiresti just sulle olulise etapi juurde, klõpsates vastaval etapil. Näiteks saad planeeringu vastuvõtmise etapi juurde liikuda skeemil punase ringiga märgitud kohta klõpsates:

  • Eri etappide vahel liikumisel on abiks etappide telg, millel olevatele punktidele klõpsates saad  kiiresti liikuda ühe etapi juurest teise juurde. Roheline täpp teljel märgib menetluse etappi, kus parasjagu viibid:

  • Kui Sa ei tea, millise protsessi või protsessi etapiga on tegu, tasub kindlasti pöörduda abi saamiseks kohaliku omavalitsuse, maavalitsuse poole või otsida infot nende veebilehelt.

Sõnastik

  • Protsessides kaasalöömiseks tuleb sageli teada ja kasutada ka keerukamaid juriidilisi mõisteid ning seetõttu leiad neid ka käesolevast juhendist. Teksti mõistmise lihtsustamiseks oleme loonud pop-up sõnastiku: Minnes hiirega allajoonitud mõistete peale, avaneb automaatselt väike aknake mõiste selgitusega. 


<Sisukord