Olulisemad teemad:

- Riigikohtu uued lahendid kaevandamise ning KSH teemal

- käimasolevad avalikud konsultatsioonid seoses keskkonnamõju hindamise süsteemi muudatustega nii Eestis kui Euroopa Liidus

- uus energiatõhususe direktiiv jpm.

KÕK annab elektroonilist keskkonnaõiguse uudiskirja välja alates 2009.a. algusest, uudiskiri ilmub üks kord kuus. Varasemad uudiskirjad on kättesaadavad KÕKi kodulehel Keskkonnaõiguse rubriigis.