Seekordes uudiskirjas räägime Vabariigi Valitsus otsusest võtta vastu ehitusmaavarade arengukava, ökodisaini nõuetest ventilaatoritele, müra vähendamise eesmärgil koostatavatele planeeringutele esitatavatest nõuetest jpm.

KÕK annab elektroonilist keskkonnaõiguse uudiskirja välja alates 2009.a. algusest, uudiskiri ilmub üks kord kuus. Varasemad uudiskirjad on kättesaadavad KÕKi kodulehel Uudiskirja rubriigis.