Samal ajal suundus KÕKist Keskkonnaministeeriumisse Elina Saunanen, kes koordineerib seal keskkonnaseadustiku eriosa seaduse eelnõu koostamist. Elina osaleb KÕKi tegevustes ka edaspidi Sava jõe (Horvaatia) vesikonna veemajanduskava koostamise projektis.

KÕKi juristide ning meiega seotud inimeste kohta saab lähemalt lugeda rubriigist Inimesed.