Pakume õigusabi elukeskkonna
ja looduse kaitsel

Inimesed

KÕKi meeskond

Tarmo Treimann

Tegevjuht / Juhatuse liige

Tarmo on KÕKi tegevjuht ja juhatuse liige.

Tarmo liitus KÕKiga juunis 2020. Varem on Tarmo töötanud Kodanikuühiskonna Sihtkapitalis, samuti notaribüroos ning tegutsenud MTÜ Kodaniku Hääl ühe eestvedajana. Ta on õppinud õigusteadust Tallinna Majanduskoolis ning haldusjuhtimist Tallinna Tehnikaülikoolis.

KÕKi tuli Tarmo 2020. aastal.

Tel: 5650 2636 või 742 4524, e-post: tarmo@k6k.ee


Merilin Kaalma, kommunikatsioonijuht

Merilin on KÕKi kommunikatsioonijuht.
Merilinil on kõrgharidus avalike suhete ja kommunikatsioonijuhtimise erialal. Tal on pea 10 aastat kogemust turundusvaldkonnas, millest viimased 7 digiturunduse vallas.

Varasemalt on ta töötanud nii meediaagentuuris Dentsu, Tallinna Strateegiakeskuses kui ka kommunikatsiooniagentuuris Dalton. Hetkel toimetab lisaks KÕKile ka Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskuses.

KÕKiga liitus Merilin 2024. aasta algul.

Tel: 5650 2536, e-post: merilin@k6k.ee

Triin Jäädmaa

Õigusekspert

Triin Jäädmaa. Foto: Katre Liiv

Triin annab õigusabi, osaleb õigusanalüüside koostamisel ja veab eest KÕKi uudiskirja.

Triinul on magistrikraad Tartu Ülikoolis õigusteaduse erialal 2020. aastast. Oma magistritöös analüüsis ta kohtukaebeõigus keskkonnaasjades kliimamuutuste leevendamise näitel.

Varem on Triin töötanud Tööinspektsioonis uurijana ning olnud praktikal advokaadibüroos, Keskkonnaministeeriumis, Keskkonnaõiguse Keskuses ja Tartu Ringkonnakohtus.

Tel: 742 4524, e-post: triin@k6k.ee

Kärt Vaarmari

Õigusekspert


Kärt annab õigusabi ning osaleb õigusanalüüside koostamisel.

Kärt on lõpetanud Tartu Ülikooli õigusteaduskonna ja tegelenud keskkonnaõiguse teemadega alates 2002. Ta on üks Keskkonnaõiguse Keskuse asutajatest ning olnud ka KÕKi eestvedaja. Kärt on olnud tegev paljudes keskkonnaalastes kohtuasjades, viinud läbi arvukalt koolitusi ning koostanud keskkonnaalaseid eelnõusid ja keskkonnaõiguslikke analüüse.

KÕKiga on Kärt peale mõningast pausi uuesti seotud 2020. aasta sügisest.
Tel: 742 4524, e-post: kart@k6k.ee


Kertu Birgit Anton

Juristi abi

Kertu Birgit Anton. Foto: Erik Tikan / Levila

Kertu töötab KÕKis juristi abina, aidates KÕKi õiguseksperte nende töös. Lisaks panustab ta koostöösse üleeuroopalise keskkonnajuristide võrgustikuga Justice and Environment, kelle liige KÕK on.

Kertu lõpetas 2021. aastal Tallinna Reaalkooli ning õpib Tartu Ülikooli bakalaureuseõppes õigusteadust. Varem on ta on olnud praktikal Eesti Alalises Esinduses Euroopa Liidu juures ja Keskkonnaministeeriumis.

KÕKis alustas Kertu tööd 2023. aastal.

Tel: 742 4524, e-post: kertubirgit@k6k.ee


Marilin Palts

Jurist

Marilin Palts. Foto: erakogu

Marilin annab õigusabi ja koolitab ning on keskendunud eeskätt maapõuega seonduvatele küsimustele.

Marilin on lõpetanud Tallinna Ülikooli õigusteaduste magistrantuuri 2016. aastal. Tema töökogemus hõlmab erinevaid õigusvaldkondi nii tsiviilasjades kui ka haldusasjades. Ta on esindanud kliente kohtuväliselt ametiasutustes, aga ka kohtuvaidlustes maakohtust Riigikohtuni välja.

KÕKiga liitus Marilin 2023. aastal.

E-post: marilin@k6k.eeKÕKi juhatus

  • Tarmo Treimann

KÕKi nõukogu