Uudiskirja sisus kajastame uudiseid juba tuttavatest teemavaldkondadest. Muuhulgas anname ülevaate riigikogus menetletavatest looduskaitseseaduse muudatustest, keskkonnatasu määrade muutmisest, Riigikontrolli kriitilisest aruandest elektritootmise valikute teemal jne. Käimas on ka kaks olulist avalikku konsultatsiooni EL tasandil (linnatranspordi ja püsivate orgaaniliste saasteainete teemal), mida lühidalt tutvustame.

Loe uudiskirja siit: http://k6k.ee/uudiskiri/2012/oktoober