Eesti uudistest on olulisemaks ehk planeerimisseaduse muudatused seoses joonobjektide (sh riigimaanteede) rajamisega, mis muuhulgas puudutavad kinnisasjade sundvõõrandamise korda.

Uudiseid jätkub siiski ka teistel teemadel nagu energiatõhusus, looduskaitse, välisõhu kaitse, jäätmed, ohtlikud ained, kiirgusohutus.

Loe uudiskirja siit: http://www.k6k.ee/uudiskiri/2012/juuni