KÕKi juhatuse liige Kärt Vaarmari tõi välja, et juhend on koostatud lähtuvalt seni ilmnenud vajadusest juhtnööride järele, mis võimaldaks juriidilises rägastikus paremini orienteeruda, kuid samuti soovist suurendada inimeste teadlikkust osalemisvõimaluste kohta. “Juhendi üks eesmärk on anda inimestele selgelt märku, et neil on õigus oma elukeskkonda puudutavate küsimuste otsustamisel osaleda ning et õigeaegne osalemine otsuste tegemisel on oluline,” selgitas Vaarmari. “Me kõik saame kaasa rääkida, milline näeb tulevikus välja meie kodutänav, -linn või -maa, see ei ole vaid arendajate ja poliitikute otsustada.”

Vastvalminud juhendit ning osalemise võimalusi tutvustatakse lähemalt novembris ja detsembris Eesti eri paigus toimuvatel infopäevadel. Täpsem teave infopäevade kohta ilmub KÕKi veebilehel.

Ühtlasi pakub KÕK Keskkonnainvesteeringute Keskuse poolt rahastatud kampaania “Oska osaleda” raames kuni tuleva aasta märtsini tasuta õigusalast nõu ja toetust. Täiendavat infot ning tasuta õigusabi taotlemise vormi leiab aadressilt www.k6k.ee/tegevused/projektid/kaimasolevad-projektid/teavitus-ja-noustamiskampaania-oska-osaleda.

Täpsem info: www.k6k.ee/oskaosaleda ja
www.k6k.ee/tegevused/projektid/kaimasolevad-projektid/teavitus-ja-noustamiskampaania-oska-osaleda

Kärt Vaarmari, KÕKi juhatuse liige ja projekti eestvedaja, e-post kart@k6k.ee, tel 52 747 61

 

Mariliis Tago, kommunikatsioonispetsialist, e-post mariliis@k6k.ee, tel 56 231 633