Et tegu on ääretu olulise seadusega, oleme sellele pühendanud ka oma sellekuise uudiskirja pikema uudise. Lisaks sellele saab uudiskirjast aga lugeda ka tervet hulka lühemaid uudiseid viimase kuu olulisematest arengutest.

Euroopa Komisjon on teinud ettepaneku säästa aastaks 2030 30% energiat võrreldes olukorraga, kus energiatõhususe tõstmiseks mingeid samme ei astuta. Tegemist on viimase osaga nn uuest kliima- ja energeetikapaketist, mille teistest osadest kirjutasime lähemalt veebruari uudiskirjas. Lisaks uute eelnõude loomisele on Komisjon aga tegelenud ka järelevalvega – algatatud on rikkumismenetlus Poola suhtes, kes uute reeglitega sooviks vabastada enamiku kildagaasiprojektidest keskkonnamõjude hindamise kohustusest. Eestis on õiguskantsler uurinud Vabariigi Valitsuse senist tegevust seoses Rail Baltic raudteetrassi asukohavalikuga ning leidnud, et senises tegevuses õigusrikkumist tuvastada ei saa. Samas rõhutas õiguskantsler, et lõplike otsuste tegemine on mitte Valitsuse, vaid maavanemate rolliks.

Neist ja teistest uutest arengutest keskkonnaõiguse valdkonnas saate lugeda: http://www.k6k.ee/uudiskiri/2014/august