Halduskohus otsustas oktoobri lõpus jätta ELFi ja EOÜ kaebuse rahuldamata ning Paldiski linnavolikogu poolt kehtestatud teemaplaneeringu jõusse. Halduskohus leidis otsuses, et kuna üksnes teemaplaneeringu alusel ei saa ehitustegevust alustada ja vajalikud on täiendavad load, siis võib täpsemaid mõjusid ka hiljem hinnata. Samuti leidis kohus, et kaebajate väited keskkonnamõjude hindamise puuduste kohta olid ebapiisavalt põhjendatud ning Paldiski linn ei teinud planeeringu menetlemisel olulisi eksimusi. Kohtu hinnangul oli terminali asukohavalik õiguspärane.

ELF ja EOÜ kohtuotsusega ei nõustunud ja esitasid seetõttu apellatsioonkaebuse. “Teemaplaneering on tegelikult väga täpne ja üksikasjalik ning sellega tehtud põhimõttelist otsust, et asukoht sobib terminali rajamiseks, ei ole järgmistes menetlustes sisuliselt võimalik kahtluse alla seada,” selgitas Siim Vahtrus, KÕKi jurist ning ELFi ja EOÜ esindaja kohtus. “Seega ei ole tõenäoline, et hilisemad mõjude hindamised olulist muutust toovad,” lisas Vahtrus.  

ELF ja EOÜ on jätkuvalt veendunud ka selles, et LNG terminali asukohavalik oleks tulnud teha maakonnaplaneeringuga, mille raames oleks saanud kaaluda alternatiivseid asukohti ka mujal Eestis.

ELF ja EOÜ pöördusid möödunud aasta novembris kohtusse, kuna leidsid, et kavandatav tegevus ohustab piirkonna loodusväärtusi, sh kaitstavaid linnuliike ja Balti klinti. Teemaplaneeringu menetlemise käigus ei selgitatud piisaval määral välja tegevuse mõjusid, sh mõjusid Natura 2000 võrgustikku kuuluvale Pakri linnu- ja loodusalale. Samuti ei olnud õiguspärane terminali kui olulise ruumilise mõjuga objekti (ORMO) asukohavalik ühe omavalitsuse teemaplaneeringuga, ilma et oleks kaalutud võimalikke asukohti mujal Eestis. Nende ja teiste menetluslike puuduste tõttu on terminalile valitud looduskaitselisest seisukohast sobimatu asukoht, võimalikke asukohaalternatiive sisuliselt kaalumata.

Rohkem infot juhtumi kohta leiad siit: http://k6k.ee/tegevused/juhtumid/kaimasolevad/paldiski-lng#title