Lisaks neile teemadele tutvustame teisigi Eestis toimunud arenguid. Riigikogu on asunud kiiruga menetlema planeerimisseaduse ja ehitusseadustiku eelnõusid, soovides need seadused enne volituste lõppemist vastu võtta. Menetlusse on võetud ka uus välisõhu kaitset puudutav eelnõu, mis viiks valdkonna reeglid kooskõlla keskkonnaseadustiku üldosa seadusega ning tooks kaasa ka sisulisi muudatusi, nt müra, valguse ja haisu regulatsiooni osas. Keskkonnaministeerium on avalikustanud aga keskkonnatasude seaduse eelnõu uuendatud versiooni.

Arenguid on ka EL tasandil. Euroopa Kohus leidis jaanuaris, et Euroopa Komisjoni otsuseid ei saa vaidlustada vaid Aarhusi konventsioonile tuginedes, piirates sellega oluliselt EL asutuste otsuste vaidlustamise võimalusi. EL Nõukogu jõudis aga põhimõttelisele kokkuleppele keskmise suurusega (1-50 MW) põletusseadmete õhuheite piiramise osas.

Uudiskirja saate täies pikkuses lugeda: http://www.k6k.ee/uudiskiri/2015/jaanuar