Uus tööstusheite seadus on samuti ajendiks mitmete määruste eelnõude koostamisele. Uute eelnõude kohaselt tuleks keskkonnakomplekslubade taotlemiseks esitada täiendavaid dokumente, põletusseadmete heite piirväärtuseid muutuksid senisest rangemaks ja orgaaniliste lahustite kasutajad peaksid jälgima uusi nõudeid.

Jäätmevaldkonnas on Euroopa Komisjon on avaliku konsultatsiooni, et koguda seisukohti jäätmete ringlussevõtu ja korduvkasutamise kohta. Riigikogu pikendas aga suletud prügilate korrastamise tähtaega 2015. aasta lõpuni.

Olulisi arenguid on ka kiirguskaitse regulatsioonis. EL Nõukogu kiitis heaks uue kiirguse raamdirektiivi eelnõu, mis koondaks põhilisi ohutusnorme inimeste ja looduse kaitsmiseks ioniseeriva kiirguse eest. Kavas on muuta ka ELi tuumaohutusalast direktiivi, sooviga vähendada tuumaelektrijaamadega seotud riske ning kaitsta inimeste tervist ja keskkonda.

Jahinduse valdkond täienes uute määrustega, mis käsitlevad jahipidamise korralduslikke külgi nagu maksud ja kahjuhüvitised, ulukite seire jm.

Neid ja teisi uudiseid saate lähemalt lugeda siit: http://www.k6k.ee/uudiskiri/2013/juuni

Head lugemist!