Viisime läbi koolitused igas teemas ning valmis kliimaõigust tutvustav materjal “Kliimaõigus noortele”, mis on mõeldud eeskätt huvilistele alates 7. klassist tudengiteni välja, ent sobib ka õpetajatele tunnis käsitlemiseks.

Koolituste järele vaatamine / kuulamine ja materjal “Kliimaõigus noortele” on kättesaadavad KÕKi veebilehelt siit.

Tegevusi toetas 1Planet4All projekt, mida kaasrahastavad Euroopa Komisjon ja Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus ESTDEV. Sisu eest vastutab Keskkonnaõiguse Keskus ja see ei pruugi kajastada Euroopa Liidu ametlikke seisukohti.