Sestap püüdsime KeÜS sisu lühidalt kokku võtta augustikuise keskkonnaõiguse uudiskirja põhjalikumas uudises: http://k6k.ee/uudiskiri/2014/august/keys

KeÜS sätete tausta avamiseks oleme KÕKi juhtimisel avaldanud selle aasta alguses ka seaduse kommenteeritud väljaande, ent kuna seaduse teksti enne jõustumist muudeti, siis ei ole see enam täies ulatuses ajakohane. Autorite meeskond, mis koosneb Eesti parimatest keskkonnaõiguse spetsialistidest, tegeleb kommentaaride täiendamisega uue KIKi toel elluviidava projekti raames. Loodame kommentaaride ajakohastatud versiooni avalikustada juba 2015. a alguses.

KÕKil on plaanis korraldada KeÜS tutvustamiseks ka koolitusi ja teabepäevi. Laiemale üldsusele ja keskkonnaorganisatsioonidele on tasuta teabepäevad kavas 2015. a  kevadel, tasulisi koolitusi korraldame tõenäoliselt juba algaval sügisel. Jälgige reklaami!