Lühiuudistes tutvustame muuhulgas kolme Riigikohtu lahendit. Ühes neis käsitles kohus planeeringute muinsuskaitse eritingimuste kooskõlastusi, sedastades, et ka see otsus peab olema hästi kaalutud ja põhjendatud. Teises lahendis leidis kohus, et teistkordsele avalikustamisele tuleb suunata vaid selline detailplaneering, mis sisaldab olulisi muutusi planeeringu kui terviku seisukohalt. Kolmandas aga asus Riigikohus seisukohale, et lõhejõgede paisutamise keeld ei kehti olukorras, kus soovitakse taastada avarii järel purunenud paisu.

Lisaks eeltoodule tutvustame Vabariigi Valitsuse korraldust, millega uuendatakse Natura-alade nimekirja, Keskkonnaministeeriumi algatust kliimamuutustega kohanemise strateegia koostamiseks ja teisigi arenguid.

Uudiskirja saate lugeda: http://k6k.ee/uudiskiri/2015/marts