Teabeõhtutel räägime sellest, kuidas toimub ruumiline planeerimine linnas, millised on võimalused planeeringute menetluses osaleda ning mida seejuures keskkonna seisukohalt silmas pidada. Üritused on eelkõige mõeldud inimestele, kes planeerimismenetlusest seni eriti kuulnud ei ole, aga sooviksid linnaruumi arendamises kaasa lüüa.

Keskkonnaõiguse Keskuse käimasoleva projekti “Oska osaleda” käigus oleme veebis avaldanud juhised, milles seletatakse lahti, kuidas toimub planeeringute ja keskkonnalubade menetlemine ning millises etapis ja mil viisil neis osaleda saab, samuti oleme nõustanud kohalikke ühendusi ja inimesi üle Eesti erinevates juhtumites. Teabeõhtutel tutvustame juhiseid ning soovitusi, mis on juhtumite pinnalt tekkinud ja püüame koos osalejatega arutada, kuidas seniseid planeeringutega seotud probleeme lahendada.

Teabeõhtud toimuvad:

  • 19. veebruaril kell 16 Pärnus Raeküla Vanakooli Keskuses (vt http://www.raekylavanakool.ee)
  • 22. veebruaril kell 17.30 Tartus Loomemajanduskeskuses (Kalevi 13 seminariruum)

Üritus kestab orienteeruvalt 2-2,5 tundi.

Registreeruda saab Facebooki leheküljel (Pärnus ja Tartus toimuvale üritusele), telefonil 7424524 või e-maili teel k6k@k6k.ee

 

Osalusjuhised planeeringutes ja keskkonnalubade menetlustes osalemise kohta: http://www.k6k.ee/oskaosaleda

Info KÕKi projekti „Oska osaleda“ kohta:

http://www.k6k.ee/tegevused/projektid/kaimasolevad-projektid/teavitus-ja-noustamiskampaania-oska-osaleda

Tegevusi toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus.

 Kontakt: Kärt Vaarmari, tel 5274761, e-post kart@k6k.ee