KÕK on nõustanud erinevaid kohalikke kogukondi seoses kaevandamisplaanidega, aidates neil osaleda kaevandamisloa üle otsustamisel ning vajadusel ka tehtud otsuseid vaidlustades. Põhjalikumalt tegelesime kaevandamisloa tingimuste hindamisega 2014. a lõpus ilmunud analüüsis. Üheks peamiseks järelduseks oli, et isegi kui kaevandamisloa andmise eel pööratakse tähelepanu kaasnevatele mõjudele, tuleb nende ennetamiseks või vähendamiseks seada ka selged ja hiljem vajadusel kontrollitavad tingimused.

Uues juhises kirjeldame, milliste sammude läbi kaevandamisloa andmist kaalutakse, jagame nõuandeid, kuidas orienteeruda ametiasutuste avaldatud dokumentides ning kuidas esitada omapoolseid seisukohti. Juhises sisalduvad ka väike selgitav sõnaraamat, mis avab valdkonnas kasutatavate erialaterminite tähendust ning näpunäited Keskkonnaameti või –ministeeriumi väljapakutud leevendusmeetmete hindamiseks.

Juhist saate lugeda: http://k6k.ee/fookuses/maapou/kaasaraakimise-juhised

Kuna juhis on alles väga värske, siis kutsume kõiki üles seda uudistama ja soovi korral oma mõtteid jagama meilitsi aadressil k6k@k6k.ee.

Juhise koostamist rahastas projekti „Ühiskonna kaasatus looduslike maavarade kaevandamise otsustesse“ raames EMP toetuste Vabaühenduste Fond Avatud Eesti Fondi vahendusel.