Pakume õigusalast nõu keskkonnaküsimustes

Juhised kaevandusloa osas kaasarääkimiseks

Maavarade kaevandamine toob endaga kaasa mitmeid ebameeldivaid mõjusid, nt müra, tolmu, vahel ka mõju põhja- ja pinnaveele. Eestis kehtivate reeglite järgi saab kaevandamise mõjudele tähelepanu juhtida ning neile leevendusi otsida kaevandamisloa menetluses. Käesolevas juhises selgitame, kuidas saate selles esialgu keerukana näivas protsessis soovi korral tõhusalt kaasa lüüa.

Juhis koosneb mitmest osast:

Pärast seda, kui olete saanud kaevandamise plaanist teada, tasub esmalt selgeks teha, mis etapis arendusplaan parasjagu on ning millised on plaanitava tegevuse peamised tunnused. Seejärel saate juba hinnata, kas kaevandaja ja ametiasutused on kõigile olulistele küsimustele mõelnud ja vajadusel juhtida tähelepanu kas võimalikele mõjudele või nende leevendamise vajadusele.

Kui Sa ei leia mõnele oma küsimusele käesolevast juhisest vastust, võid ühendust võtta KÕKi juristidega. Selleks saada e-kiri aadressil k6k@k6k.ee või helista telefonil 742 4524.

Juhise koostamist rahastas projekti „Ühiskonna kaasatus looduslike maavarade kaevandamise otsustesse“ raames EMP toetuste Vabaühenduste Fond Avatud Eesti Fondi vahendusel.