Avaleht

Seda veebilehte ei uuendata. Looduskaitse nõuandla töötas aastatel 2018 - 2021 ning sai nende aastate vältel ligi 80 looduskaitseliste piirangutega seonduva päringu nii eraisikutelt, ametkondadelt, keskkonnaühendustelt kui ka ettevõtetelt. Nõuandla töö tulemusena sündis 2022. aasta alguses mahukas ülevaade Natura 2000 võrgustiku õiguslikest küsimustest ning kaheksa õigusliku juhtumi analüüsi:

Looduskaitse nõuandla oli virtuaalne keskkond, kus KÕKi ja Eestimaa Looduse Fondi eksperdid pakkusid tasuta looduskaitselist ja juriidilist nõu eelkõige maaomanikele, ent ka teistele, kes puutuvad kokku Natura 2000 alade ja looduskaitseliste piirangutega. Nõuandla aitas lahendada looduskaitseliste piirangutega seotud küsimusi ja arusaamatusi. Lahendused aitasid omakorda suunata looduskaitsega seotud ühiskondlikku diskussiooni kohalike kogukondade, maaomanike ning looduskaitseametnike vahel. Loodame, et läbi ühiste arutelude murdsime nii mõnegi müüdi selle kohta, et looduskaitsealade võrgustik Natura 2000 on mõeldud inimeste elu keeruliseks tegemiseks. Soovisime koos kõigi osapooltega jõuda selleni, et elurikkuse kaitseks mõeldud Natura 2000 seda ka tõesti teeks.

Looduskaitse nõuandla oli osa Euroopa Komisjoni LIFE programmi rahastatavast projektist NaturallyEst-LIFE, mis keskendub kommunikatsioonile ja konfliktide lahendamisele Natura 2000 võrgustikus.