Avaleht

Looduskaitse nõuandla on virtuaalne keskkond, kus pakutakse  tasuta looduskaitselist ja juriidilist nõu eelkõige maaomanikele, ent ka teistele, kes puutuvad kokku Natura 2000 alade ja looduskaitseliste piirangutega. Nõuandla aitab lahendada looduskaitseliste piirangutega seotud küsimusi ja arusaamatusi. Lahendused aitavad omakorda suunata looduskaitsega seotud ühiskondlikku diskussiooni kohalike kogukondade, maaomanike ning looduskaitseametnike vahel. Läbi ühiste arutelude loodame murda nii mõnegi müüdi selle kohta, et looduskaitsealade võrgustik Natura 2000 on mõeldud inimeste elu keeruliseks tegemiseks. Soovime koos kõigi osapooltega jõuda selleni, et elurikkuse kaitseks mõeldud Natura 2000 seda ka tõesti teeks.


Looduskaitse nõuandla on osa Euroopa Komisjoni LIFE programmi rahastatavast projektist NaturallyEst-LIFE, mis keskendub kommunikatsioonile ja konfliktide lahendamisele Natura 2000 võrgustikus.