Nõuandjad

Nõu annavad ja küsimustele vastavad Keskkonnaõiguse Keskuse (KÕK) ja Eestimaa Looduse Fondi (ELF) eksperdid.

KÕKi jurist Merlyn Mannov


Merlyn Mannov on Keskkonnaõiguse Keskuse jurist. Ta on lõpetanud Tallinna Ülikooli cum laude õigusteaduse magistrikraadiga. 2017. aastal kaitses ta lõputöö süüteomenetluses tekitatud kahju hüvitamisest. Varem on Merlyn töötanud advokaadibüroos. 2017. aastal alustas Merlyn tööd  KÕKis, kus ta pakub õigusabi ning koostab õigusanalüüse.

Kaarel Relve on Keskkonnaõiguse Keskuse jurist. Ta on lõpetanud Tartu Ülikooli õigusteaduskonna cum laude 1998. aastal ning 2000. aastal kaitsnud keskkonnaõiguse ja -korralduse magistrikraadi (LL.M) Aberdeeni Ülikoolis Šotimaal. Varem on Kaarel pikalt töötanud Tartu Ülikoolis keskkonnaõiguse lektorina ning on seal praegugi õppejõuna tegev. Ta on kirjutanud mitmeid keskkonnaõigusalaseid teadusartikleid ja raamatuid, osalenud Eesti keskkonnaõiguse kodifitseerimisel ja arvukates rahvusvahelistes EL keskkonnaõiguse projektides. KÕKis alustas Kaarel tööd 2018. aastal.


ELFi looduskaitseekspert Silvia Lotman


Silvia Lotman on Eestimaa Looduse Fondi looduskaitse ekspert. Ta on lõpetanud Tartu Ülikooli bioloogina 2004. aastal, on töötanud mitmetes vabaühendustes, aga ka riiklikus Looduskaitsekeskuses kaitseplaneerijana. Alates 2010. aastast töötab ta Eestimaa Looduse Fondi looduskaitse eksperdina, sh aastatel 2012-2016 täitis ka juhatuse esimehe ülesandeid. 2017. aastast juhib ta samas projekti NaturallyEst-LIFE.