Kohtumine algas täna, 16. septembril, Aarhusi konventsioonile pühendatud ettekannete ja aruteludega. Konventsioon ja sellest tulenevad õigused on Euroopa Liidu tasandil aktuaalsed, kuna Euroopa Komisjon uurib parasjagu, kuidas parandada kodanike ja keskkonnaorganisatsioonide juurdepääsu õigusemõistmisele (vt selle kohta ka meie uudiskirja 2013. a märtsikuu ja juulikuu uudiseid). Euroopa Komisjoni tegevust tutvustas ning Justice&Environmenti võimaliku panuse teemalist arutelu juhtis Adam Daniel Nagy Euroopa Komisjoni keskkonna peadirektoraadist, kes on üks protsessi juhtivatest ametnikest.

Järgmistel päevadel on esmalt kavas võrgustiku selle aasta tööplaani täitmise ülevaatamine ja arutelu, seejärel aga otsustatakse fookusteemad ning konkreetsemad tegevused järgmise aasta tööplaani jaoks. Kohtumine lõpeb reedel, 20. septembril.