KAEVANDAMISKOGUKONDADE
KOOSTÖÖ

Kaevandamiskogukondade kohtumine

Kaevandamiskogukondade kohtumine 25.02.2021 kell 14-16

Kaevandamiskogukonnad eelkõige Harjumaal, Ida-Virumaal ja Lääne-Virumaal on kutsutud ühisarutelule 25. veebruaril, et toetada kogukondade võimekust kaasa rääkida otsustusprotsessides, mis kaasnevad kaevanduste planeerimisega, aga ka juba töös olevate kaevandustega.

KÕKil on koostamisel praktiline juhend ning kevade hakul on kavas koolitus kogukondadele sellest, kuidas edukalt otsuste tegemisel kaasa lüüa. Samuti on Eesti Rohelise Liikumise eestvedamisel plaanis luua platvorm, mis võimaldab kaevandamiskogukondadel üle Eesti omavahel sisukalt ja tõhusalt koostööd teha, kogemusi vahetada, võrgustuda.

Arutelul on kavas koondada kogukondade huvid ja vajadused, et nii koostatav juhend, plaanitav koolitus kui ka platvorm saaksid võimalikult praktilised ning reaalselt kasutatavad.

REGISTREERUMINE on avatud SIIN.

PÄEVAKAVA
  • Tutvumisring ja sissejuhatus
  • Arutelu: kogukondadele olulised teemad, vajadused, kitsaskohad seoses kaevandamisotsustes osalemisega – Keskkonnaõiguse Keskus
  • Arutelu, millised on kogukondade vajadused ja huvid seoses loodava kogukonnaplatvormiga – Eesti Roheline Liikumine
  • Vaba mõttevahetus
  • Päeva kokkuvõte, edasised sammud
Kohtumine on mõeldud eeskätt suurema ehitusmaavarade kaevandamise surve all olevatele Harjumaa, Ida-Virumaa ja Lääne-Virumaa kaevandamiskogukondadele. Kohtumine toimub Zoomis ning link saadetakse registreerunuile kohtumise eel.

REGISTREERUMINE on avatud kuni 16.02 ning seda saab teha SIIN.

Üritust korraldavad Keskkonnaõiguse Keskus, Eesti Roheline Liikumine ja Purtse Jõe Arenduskeskus.

Kaevandamiskogukondade koostööd "Maavarade kaevandamisest mõjutatud kogukondade koostööplatvormi loomine" toetab Avatud Eesti Fond koos Vabaühenduste Liiduga Aktiivsete Kodanike Fondist.