Detailplaneeringu avalik väljapanek

<Eelmine etapp
Järgmine etapp>
<Tagasi algusesse

Mida tähendab DP avalik väljapanek?

DP avaliku väljapaneku etapis pannakse avalikult (KOV veebilehel, avalikes kohtades) välja KOV poolt vastuvõetud planeeringu materjalid (kaardid, seletuskiri jm materjalid) ning oodatakse nendele seisukohti – ettepanekuid ja vastuväiteid.

Selles etapis saavad kodanikud esitada viimast korda omapoolseid kirjalikke seisukohti enne avalikku arutelu ning sellele järgnevat planeeringu lõplikku kehtestamist.

Avaliku arutelu korraldamine on seejuures kohustuslik ainult juhul, kui väljapaneku käigus on esitatud kirjalikke seisukohti või kui detailplaneeringuga soovitakse muuta üldplaneeringu põhilahendusi.

Mida saan selles etapis ette võtta?

Mis saab edasi?

Kirjalikult esitatud seisukohale peab kohalik omavalitsus vastama 4 nädala jooksul pärast avaliku väljapaneku lõppu. 

Vastus peab olema põhjendatud ning selles peab sisalduma info avaliku arutelu toimumise aja ja koha kohta.

Kust saan infot avaliku väljapaneku kohta?


NB! Pärast 1.07.2015. a algatatud detailplaneeringu koostamise kohta leiad selgitused siit! 

<Eelmine etappJärgmine etapp>