Asukoha eelvaliku otsuse eelnõu ja KSH I etapi aruande avalikustamine

<SisukordJärgmine etapp>

Mida tähendab kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu asukoha eelvaliku otsuse eelnõu ja KSH I etapi aruande avalikustamine?

Pärast seda, kui valminud on eriplaneeringu KSH I etapi aruanne ning ekspert ja planeeringu koostamise korraldaja on teinud esialgse valiku kavandatava objekti asukoha suhtes, tutvustatakse tulemusi ka avalikkusele. Selles etapis on tegemist esialgse ettepanekuga objekti asukoha suhtes. Seetõttu kui Sulle tundub, et objektile ei ole valitud parim asukoht, siis on just siinkohal õige hetk seda arvamust väljendada.

Avalikustamine koosneb kahest osast. Avaliku väljapaneku ajal saavad huvilised kohaliku omavalitsuse veebilehel ja avalikes kohtades tutvuda planeeringu lähteseisukohtade, KSH väljatöötamiskavatsuse ja muude oluliste dokumentidega. Dokumentide väljapanekule järgneb avalik arutelukoosolek.

Mida saan selles etapis ette võtta?

Avalik väljapanek:

Avalik arutelu:

Mis minu seisukohtadest edasi saab?

Kirjalikult esitatud seisukohale peab kohalik omavalitsus vastama 30 päeva jooksul pärast avaliku väljapaneku lõppu. Vastus peab olema põhjendatud ning selles peab olema ka kirjas, kus ja millal toimub avalik arutelu.

Seisukohti on võimalik arutada veel avalikul arutelul, mis korraldatakse hiljemalt 45 päeva jooksul pärast avaliku väljapaneku lõppemist.

Kust saan infot?


<Eelmine etappJärgmine etapp>