Asukoha eelvaliku otsuse eelnõu ja KSH I etapi aruande koostamine

<SisukordJärgmine etapp>

Mis toimub asukoha eelvaliku otsuse eelnõu ja KSH I etapi aruande koostamise etapis?

Asukoha eelvaliku otsuse eelnõu ja KSH I etapi aruande koostamine tähendab sisuliselt, et otsitakse kavandatavale objektile parimat võimalikku asukohta. Seejuures tuleb lähemalt kaaluda vähemalt kaht võimalikku asukohta.

Asukoha valikul on väga oluliseks kriteeriumiks kaasnevad mõjud, seepärast viiakse selles etapis läbi ka keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) I etapi jaoks vajalikud uuringud. Uuringute põhjal selgitatakse välja, millised ja kui ulatuslikud keskkonnamõjud võiksid kaasneda tegevuse elluviimisega erinevates võimalikes asukohtades.

Mida saan selles etapis ette võtta?

Mis minu seisukohtadest edasi saab?

Kirjalikult esitatud seisukohale peab kohalik omvalitsus vastama 30 päeva jooksul pärast seisukoha kättesaamist. Vastus antakse kas kirjalikult (tava- või e-posti teel) või kokkuleppel ka muul viisil, nt telefoni teel.

Juhul, kui korraldatakse arutelusid, võetakse seal esitatud seisukohad planeeringulahenduse väljatöötamisel kaalumisele, ent eraldi vastust neile andma ei pea.

Kust saan infot?

<Eelmine etappJärgmine etapp>