Kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu detailse lahenduse ja KSH aruande avalikustamine

<SisukordJärgmine etapp>


Pärast kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu detailse lahenduse ja KSH aruande valmimist, saavad huvilised nende dokumentidega tutvuda ning neile seisukohti esitada. Koostatud detailne lahendus on esialgseks ettepanekuks, mida võidakse veel muuta, seepärast tasub vajaduse korral kaasa rääkida nt ehitiste paigutuse, keskkonnahäiringuid vähendavate meetmete jms osas. Samuti võib selles etapis tähelepanu juhtida KSH aruande puudustele.

Avalikustamine koosneb kahest osast. Avaliku väljapaneku ajal saavad huvilised linna või valla veebilehel ja avalikes kohtades tutvuda planeeringu detailse lahenduse, KSH aruande ja muude oluliste dokumentidega. Dokumentide väljapanekule järgneb avalik arutelukoosolek.

Mida saan selles etapis ette võtta?

Avalik väljapanek:

Avalik arutelu:

Mis minu seisukohtadest edasi saab?

Kirjalikult esitatud seisukohale peab kohalik omavalitsus vastama 30 päeva jooksul pärast avaliku väljapaneku lõppu. Vastus peab olema põhjendatud ning selles peab olema ka kirjas, kus ja millal toimub avalik arutelu.

Seisukohti on võimalik arutada veel avalikul arutelul, mis korraldatakse hiljemalt 45 päeva jooksul pärast avaliku väljapaneku lõppemist.

Kust saan infot?

<Eelmine etappJärgmine etapp>