Kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu ja KSH algatamine

<Sisukord


Mida tähendab kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu algatamine?

Kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu algatab kohaliku omavalitsuse volikogu. Planeeringu algatamise etapis ei määrata kindlaks planeeringu sisu, vaid pannakse paika otsusetegemise raamid, sh ajakava, eesmärk, milliseid ehitisi asutakse planeerima jms. Selles etapis tehakse ka esialgne otsus selle kohta, keda menetlusse intensiivsemalt kaasata ehk kellelt peab omavalitsus omal initsiatiivil arvamusi küsima. Planeeringu sisu arutatakse läbi ning pannakse paika alles järgnevate etappide käigus.

Mida tähendab kohaliku omavalitsuse eriplaneringu KSH algatamine?

Kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise ehk KSH algatamise otsusega pannakse algus planeeringu keskkonnamõjude hindamisele. Selles etapis ei otsustata veel mõjude hindamise sisu ega tulemuste üle, vaid antakse lihtsalt märku, et see protsess on algamas.

Mida saan selles etapis ette võtta?

Tutvu planeeringu koostamise ajakavaga!

Kui leiad, et planeering võib mõjutada Sinu õigusi (nt omandiõigust) või huvisid, anna sellest kohalikule omavalitsusele märku – sel juhul tuleb hiljem Sinu arvamust juba aktiivselt küsida.

Kui Sul on juba kindlaid seisukohti planeeritava objekti asukoha või muude lahenduste kohta, võid ka neist kohalikule omavalitsusele teada anda, siis saab neid juba varases etapis arvesse võtta.

Tasub siiski tähele panna, et kõige olulisem on sisuliselt osaleda edasises menetluses, planeeringu koostamise ning selle avalike väljapanekute ja arutelude käigus.

Kust saan infot?


<KOV eriplaneering üldiselt