Maakonnaplaneeringu algatamine

<MP-st üldiselt
Järgmine etapp>

<Tagasi algusesse

Mida tähendab maakonnaplaneeringu algatamine?

Maakonnaplaneeringu (MP) algatab kas rahandusministeerium või Vabariigi Valitsus. Planeeringu algatamise etapis ei määrata lõplikult ära planeeringu sisu, vaid pannakse paika raamid otsuse tegemise protsessi jaoks – ajakava, keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine, milliseid teemasid planeeringus käsitletakse jmt. Planeeringu sisu arutatakse läbi ning pannakse paika alles järgnevate etappide käigus.

Mida saan selles etapis ette võtta?

Kust saan infot?

NB! Pärast 1.07.2015. a algatatud maakonnaplaneeringu koostamise erisuste kohta leiad selgitused siit!
<MP-st üldiselt
Järgmine etapp>
<Sisukord