Maakonnaplaneeringu vastuvõtmine

<Eelmine etapp
Järgmine etapp>

<Tagasi algusesse

Mida tähendab MP vastuvõtmine?

Planeeringu koostamise tulemusena valminud planeeringulahenduse vastuvõtmisega esitab riigihalduse minister ettepaneku planeeringut sellisel kujul edasi arutada.

Enne planeeringu vastuvõtmist tuleb maavalitsusel saada planeeringule ka kooskõlastused teistelt asutustelt ja avaliku võimu esindajatelt (olenevalt juhtumist näiteks Tehnilise Järelevalve Ametilt, Päästeametilt, Keskkonnaametilt jne) selle kohta, et planeering on seadusest tulenevate ohutus-, keskkonna- jmt nõuetega kooskõlas.

Planeeringu vastuvõtmine ei tähenda selle kehtestamist (lõpliku otsuse langetamist)! Lõplik planeeringulahendus peab selguma alles vastuvõtmisele järgnevas diskussioonis (avaliku väljapaneku ja arutelu tulemusena).

Mida saan selles etapis ette võtta?

  • Planeeringu vastuvõtmisel avalikkus osaleda ei saa. MP vastuvõtmise järel tasub aga kindlasti jälgida Rahandusministeeriumi veebilehte, ruumilise planeeringu infosüsteemi ning ajalehti, kuna nende vahendusel antakse teada avaliku väljapaneku ja arutelu toimumise kohast ning ajast – nende käigus saab vastuvõetud planeeringulahendusele juba enda seisukohti esitada.

Kust saan infot?

  • MP vastuvõtmisest ning planeeringu avalikustamisest antakse teada Rahandusministeeriumi veebilehel hiljemalt 1 nädal enne avaliku väljapaneku toimumist. 
  • Võimalusel tasub jälgida ka ametlikke teateid meedias.

NB! Pärast 1.07.2015. a algatatud maakonnaplaneeringu koostamise erisuste kohta leiad selgitused siit! 

<Eelmine etappJärgmine etapp>