Asukoha eelvaliku otsuse eelnõu ja KSH I etapi aruande avalikustamine

<SisukordJärgmine etapp>


Mida tähendab riigi eriplaneeringu asukoha eelvaliku otsuse eelnõu ja KSH I etapi aruande avalikustamine?

Pärast seda, kui valminud on eriplaneeringu KSH I etapi aruanne ning ekspert ja planeeringu koostamise korraldaja on teinud esialgse valiku kavandatava objekti asukoha suhtes, tutvustatakse tulemusi ka avalikkusele. Selles etapis on tegemist esialgse ettepanekuga objekti asukoha suhtes. Seetõttu kui Sulle tundub, et objektile ei ole valitud parim asukoht, siis on just siinkohal õige hetk seda arvamust väljendada.

Avalikustamine koosneb kahest osast. Avaliku väljapaneku ajal saavad huvilised Rahandusministeeriumi veebilehel ja avalikes kohtades tutvuda planeeringu lähteseisukohtade, KSH väljatöötamiskavatsuse ja muude oluliste dokumentidega. Dokumentide väljapanekule järgneb avalik arutelukoosolek.

Mida saan selles etapis ette võtta?

Avalik väljapanek:

Avalik arutelu:

Mis minu seisukohtadest edasi saab?

Kirjalikult esitatud seisukohale peab Siseministeerium vastama 30 päeva jooksul pärast avaliku väljapaneku lõppu. Vastus peab olema põhjendatud ning selles peab olema ka kirjas, kus ja millal toimub avalik arutelu.

Seisukohti on võimalik arutada veel avalikul arutelul, mis korraldatakse hiljemalt 45 päeva jooksul pärast avaliku väljapaneku lõppemist.

Kust saan infot?

  • Avaliku väljapaneku toimumise koha ja aja kohta ilmub teade Rahandusministeeriumi veebilehel hiljemalt 14 päeva enne avaliku väljapaneku toimumist. Võimalusel tasub jälgida ministeeriumi ametlikke teateid ajalehes või ajalehtedes, kus neid avaldatakse.
  • Kui planeeringu avaliku väljapaneku kohta ei ole veel teadet ilmunud, saad küsida infot väljapaneku kavandatud aja kohta Rahandministeeriumi planeerimisametnikult.
  • Avalikust arutelust teavitatakse kirjalikult seisukohti esitanud isikuid koos vastusega nende seisukohtadele.

<Eelmine etappJärgmine etapp>