Riigi eriplaneeringu avalikustamine

<Sisukord


Pärast riigi eriplaneeringu asukohavaliku ja detailse lahenduse ning KSH aruande mõlema etapi valmimist, saavad huvilised kõigi nende dokumentidega tutvuda ning neile seisukohti esitada. Vastuvõetud planeeringulahendus on esialgseks ettepanekuks, mida võidakse veel muuta, seepärast tasub vajaduse korral kaasa rääkida nii asukohavaliku kui detailse lahenduse teemal. Samuti võib selles etapis tähelepanu juhtida KSH aruande puudustele. Hea oleks, kui oleksid neil teemadel juba varem oma seisukohti avaldanud, ent ka alles selles etapis esitatud seisukohti tuleb arvesse võtta.

Avalikustamine koosneb kahest osast. Avaliku väljapaneku ajal saavad huvilised Rahandusministeeriumi veebilehel ja avalikes kohtades tutvuda kõigi planeeringu ja KSH dokumentidega ning esitada kirjalikke seisukohti. See on oluline, kuna dokumentide väljapanekule järgneva avaliku arutelukoosoleku võib ära jätta, kui keegi kirjalikke seisukohti ei esita!

Selles etapis saavad kodanikud esitada viimast korda omapoolseid kirjalikke ja suulisi seisukohti enne planeeringu lõplikku kehtestamist.

 

Mida saan selles etapis ette võtta?

Avalik väljapanek:

Avalik arutelu:

Mis minu seisukohtadest edasi saab?

Kirjalikult esitatud seisukohale peab Rahandusministeerium vastama 30 päeva jooksul pärast avaliku väljapaneku lõppu. Vastus peab olema põhjendatud ning selles peab olema ka kirjas, kus ja millal toimub avalik arutelu.

Seisukohti on võimalik arutada veel avalikul arutelul, mis korraldatakse hiljemalt 45 päeva jooksul pärast avaliku väljapaneku lõppemist. NB! Kui kirjalikke seisukohti ei esitata, võidakse arutelu ka ära jätta!

Kust saan infot?