Riigi eriplaneeringu vastuvõtmine

<Sisukord

Mida tähendab riigi eriplaneeringu vastuvõtmine?

Riigi eriplaneeringu vastuvõtmisega kinnitab koostamise korraldaja (reeglina Rahandusministeerium), et riigi eriplaneeringu mõlemad etapid (asukoha eelvalik ja detailse lahenduse koostamine) on olnud õiguspärased. Samuti kinnitab Rahandusministeerium vastuvõtmisega, et KSH aruande tulemusi on arvesse võetud.

Planeeringu vastuvõtmine ei tähenda selle kehtestamist (lõpliku otsuse langetamist)! Lõplik planeeringulahendus selgub alles pärast vastuvõtmisele järgnevat diskussiooni (avaliku väljapaneku ja arutelu tulemusena).

Mida saan selles etapis ette võtta?

Riigi eriplaneeringu vastuvõtmise otsustamises avalikkus osaleda ei saa. Osaleda saab järgneva avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu käigus.

Kust saan infot?

Riigi eriplaneeringu vastuvõtmise kohta eraldi teadet ei avaldata. Küll aga annab sellest märku avaliku väljapaneku teade.

<Eelmine etapp