Riigi eriplaneeringu kehtestamine

<Sisukord

Mida tähendab riigi eriplaneeringu kehtestamine?

Riigi eriplaneeringu kehtestamisega otsustab Vabariigi Valitsus anda kavandatavale objektile ehitusõiguse planeeringumenetluse I etapis nimetatud asukohta menetluse II etapis määratletud tingimustel. Kehtestamisega muutub planeering kõigile kohustuslikuks ning kõigi teiste maa-ala puudutavate planeeringute kehtivus peatub.

Mida saan selles etapis ette võtta?

Kehtestamise järel on planeeringumenetlus lõppenud ning selle osas enam seisukohti esitada ei saa.

Kui leiad, et planeering rikub Sinu õigusi või on vastuolus avaliku huviga, võid esitada kaebuse halduskohtule või vaide Vabariigi Valitsusele 30 päeva jooksul alates hetkest, mil said kehtestamisest teada või pidid sellest teada saama. Nt juhul, kui planeeringu kehtestamise kohta on avaldatud teade selleks sobilikus ajalehes ja Rahandusministeeriumi veebilehel, eeldatakse, et pidid kehtestamisest teada saama teate avaldamisel.

Kui otsustad planeeringu vaidlustada, soovitame sul võimalusel esmalt pöörduda juristi poole, kes saab Sul aidata nii argumente täpsustada kui vaiet või kaebust vormistada.

Kust saan infot?

<Eelmine etapp