KMH aruande heakskiit

<Eelmine etapp
KMH avaleht>
<Tagasi algusesse

Mida tähendab KMH aruande heakskiit?

KMH aruande heakskiitmise otsustamisel hindab järelvalvaja KMH aruande kvaliteeti (sh kontrollib KMH aruande vastavust seaduses sätestatud nõuetele), otsustab kas KMH aruandes toodud informatsioon on piisav tegevusloa andmiseks, ning määrab keskkonnanõuded .  Lõpliku tegevusloa väljastab aga KMH ja keskkonnanõuete alusel siiski otsustaja.

KMH aruande heakskiitmise (või heaks kiitmata jätmise) otsustab KMH järelevalvaja 30 päeva jooksul alates aruande saamisest. 

KMH aruande heakskiitmise järel jätkub KMH menetluse ajaks peatatud tegevusloa andmise menetlus.

Mida saan selles etapis ette võtta?

Kust saan infot?

KMH järelevalvaja teatab KMH aruande heakskiitmisest Ametlike Teadaannete kaudu, heaks kiitmata jätmisest vaid arendajale ja otsustajale.


NB! Pärast 1.07.2015. a algatatud KMH menetluse kohta leiad selgitused siit!


<Eelmine etappKMH avaleht>