KMH programmi koostamine ja avalikustamine

<Eelmine etapp
Järgmine etapp>
<Tagasi algusesse

Mis on KMH programm ja mida see minu jaoks tähendab?

Pärast KMH algatamist koostab ekspert koostöös arendajaga esimese sammuna KMH programmi.

KMH programm on dokument, milles pannakse täpsemalt paika edasine mõjude hindamise plaan: 

Erinevate reaalsete alternatiivsete lahenduste mõjude hindamine võimaldab leida just selle lahenduse, mis kõige vähem keskkonda kahjustab. Võimalikud alternatiivsed aspektid on asukoht, tehnoloogia või protsess, tehniline lahendus, maht, suurus võimsus, paiknemine krundil, liikumismarsruut/trass, toorme tüüp/allikad, tegevus jne.

Vaata ka NÄIDET: tüüpiline KMH programm


KMH programmi koostamisel on väga oluline osaleda, kuna selles etapis otsustatakse:

Kuidas avalikkust KMH programmi koostamisse kaasatakse? 

KMH programm valmimise järel korraldatakse avalik väljapanek, mis kestab vähemalt 14 päeva. Selle jooksul saab tutvuda KMH programmiga ja selle kohta küsimusi, ettepanekuid ning vastuväiteid esitada.

Pärast avalikku väljapanekut korraldab arendaja KMH programmi avaliku arutelu, millel tutvustatakse KMH menetluse käiku, teadaolevaid olulisi negatiivseid mõjusid keskkonnale, nende kindlakstegemise ja analüüsimise metoodikat, pakutud alternatiive, uuritava mõjupiirkonna ulatust, kuid samuti avaliku väljapaneku käigus esitatud seisukohti. Arutelul saab ühtlasi küsida täiendavaid selgitusi ning esitada seisukohti.

Mida saan selles etapis ette võtta?

Avalik väljapanek:

Avalik arutelu:

Mis minu seisukohtadest edasi saab?

Kust saan infot?


NB! Pärast 1.07.2015. a algatatud KMH menetluse kohta leiad selgitused siit!

<Eelmine etappJärgmine etapp>