Lähteseisukohtade ja eskiislahenduste avalik arutelu

<Eelmine etapp     
Järgmine etapp>
<Tagasi algusesse

Mis toimub ÜP lähteseisukohtade ja eskiislahenduse avalikul arutelul?

ÜP lähteseisukohtade ja eskiislahenduse avalik  arutelu on valla- või linnavalitsuse poolt korraldatav üritus, kus tutvustatakse eskiislahenduse avaliku väljapaneku järel veelkord planeeringulahenduse põhimõttelisi võimalikke alternatiive, samuti avaliku väljapaneku käigus juba esitatud seisukohti. Arutelul saab küsida täiendavaid selgitusi ning esitada seisukohti.

Mida saan selles etapis ette võtta?                                                     

  • Tutvu planeeringu materjalidega enne avalikku arutelu - nii on koosolekul lihtsam kaasa rääkida.
  • Osale arutelul aktiivselt – küsi selgitusi ja küsimusi, väljenda oma arvamust!
  • Palu arutelu järel endale saata koosoleku protokoll – nii saad kontrollida, kas sinu olulisemad      seisukohad said õigesti ja täies ulatuses kirja pandud. Vajadusel juhi puudustele tähelepanu.

Mis minu seisukohtadest edasi saab?                   

Eskiislahenduse avalikul väljapanekul ja arutelul esitatud seisukohti ja vastuväiteid peab planeeringu koostaja kaaluma ning  neid planeeringu koostamisel ka arvesse võtma juhul, kui need on põhjendatud.

Kust saan infot?

  • ÜP eskiislahenduse avaliku arutelu aeg ja koht antakse valla või linna veebilehel hiljemalt nädal enne avaliku arutelu toimumist. Võimalusel tasub jälgida ka valla või linna ametlikke teateid ajalehes või ajalehtedes, kus neid avaldatakse.
  • Arutlusele tulevad materjalid on füüsiliselt kättesaadavad avaliku väljapaneku jooksul (teates nimetatud kohas) ning valla või linna veebilehel.
NB! Pärast 1.07.2015. a algatatud üldplaneeringu koostamise kohta leiad selgitused siit!  


<Eelmine etappJärgmine etapp>