Lähteseisukohtade ja eskiislahenduste avalik väljapanek

<Eelmine etapp  
Järgmine etapp>
<Tagasi algusesse

Mida tähendab ÜP lähteseisukohtade ja eskiislahenduste avalik väljapanek?

ÜP lähteseisukohtade ja eskiislahenduste avaliku väljapaneku etapis saavad huvilised KOV veebilehel, valla- või linnavalitsuses või muus avalikus kohas tutvuda planeeringu ülesandepüstituse ja võimalike põhimõtteliste lahendustega ning nende kohta arvamust avaldada. Selle etapi eesmärgiks on anda võimalikult täpne ülevaade kavandatavatest arengutest (või arendaja plaanidest) ja koguda sellele esialgseid seisukohti.
 

Eskiislahenduse puhul ei ole tegemist ei lõpliku ega täieliku planeeringulahendusega - põhjalikumat planeeringulahendust hakatakse välja töötama alles pärast eskiislahenduse arutelu (vt. järgmine etapp). Samuti ei ole tegemist viimase avaliku väljapanekuga - planeeringu koostamise ja vastuvõtmise järel korraldatakse veel vähemalt üks avalik väljapanek, mille käigus on samuti  kõigil soovijatel võimalik seisukohti esitada.

Koos ÜP lähteseisukohtade ja eskiislahenduste avaliku väljapanekuga võidakse korraldada ka planeeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi avalik väljapanek.

Mida saan selles etapis ette võtta?

  • Tutvu planeeringu ülesandepüsituse ning võimalike lahendustega!
  • Kui sul tekib nende osas mõtteid, jaga neid planeeringu koostamist korraldava omavalitsusega!
  • Kasulik on osaleda aruteludel, kus on võimalik planeeringulahenduste üle diskuteerida ning lähemalt teada saada kohaliku omavalitsuse või arendaja plaanidest
  • Olulisemaid seisukohti tasub väljendada kirjalikult (kas tava- või e-posti teel). Nii saavad need kindlasti üles märgitud ning neid tuleb edaspidi kaaluda.
  • Seisukohtade koostamisel arvesta, et üldplaneeringuga pannakse paika üldisem raamistik edasiste tegevuste (eelkõige ehitamise) jaoks teatud territooriumil – nii on näiteks üldplaneeringuga määratavale tootmismaale võimalik edaspidi rajada mistahes tootmisettevõtet, kui üldplaneeringus seda täpsemalt ei piirata  (sina saad siinkohal aga kaasa rääkida!).
  • Näpunäiteid seisukohtade koostamiseks leiad ka siit.

Mis minu seisukohtadest edasi saab?

Kirjalikult esitatud seisukohale peab kohalik omavalitsus vastama 4 nädala jooksul pärast seisukoha kättesaamist. Vastus antakse vastavalt sinu soovile või seisukoha esitamise viisile tava- või e-posti teel.

Kust saan infot?

  • ÜP eskiislahenduse avaliku väljapaneku kohta avaldatakse teade valla või linna veebilehel hiljemalt 1 nädal enne avaliku arutelu toimumist. Võimalusel tasub jälgida ka valla või linna ametlikke teateid ajalehes või ajalehtedes, kus neid avaldatakse.
  • Avalikule väljapanekule tulevad materjalid on kättesaadavad teates nimetatud kohas ja ajal, samuti valla või linna veebilehel.

NB! Pärast 1.07.2015. a algatatud üldplaneeringu koostamise kohta leiad selgitused siit!  

<Eelmine etapp