Üldplaneeringu algatamine

<ÜP-st üldiselt
 Järgmine etapp>
<Tagasi algusesse

Mida tähendab ÜP algatamine?

ÜP algatab kohalik omavalitsus. Planeeringu algatamise etapis ei tehta veel planeeringu sisu puudutavaid otsuseid, vaid pannakse paika raamid otsuse tegemise protsessi jaoks – üldine ajakava, keskkonnamõjude hindamise algatamine jmt. Planeeringu sisu arutatakse läbi ning pannakse paika alles järgnevate etappide käigus.

Osaüldplaneeringu ja teemaplaneeringu puhul võib algatamise etapis olla määratletud kitsam eesmärk, nt selgitada välja, kas mingit objekti on üldse põhimõtteliselt võimalik rajada. Viimane ei tähenda, et algatamisel oleks juba otsustatud selline objekt kindlasti rajada või teha seda arendaja soovitud kujul.

Mida saan selles etapis ette võtta?

  • Tutvu planeeringu koostamise ajakavaga (kui see pole avalikult kättesaadav, siis küsi seda KOV-st) ning  jäta meelde olulisemad verstapostid ja nende võimalik toimumisaeg!
  • Kui sul on juba kindlaid seisukohti, mida tahaksid üldplaneeringus näha (või mida kindlasti mitte), võid need kohalikule omavalitsusele edastada, siis saab neid juba varases etapis arvesse võtta.

Tasub siiski tähele panna, et kõige olulisem on osaleda sisuliselt planeeringu koostamise ning selle avalike väljapanekute ja arutelude käigus.

Mis minu seisukohtadest edasi saab?

Kirjalikult esitatud seisukohale on kohalik omavalitsus kohustatud vastama 4 nädala jooksul alates päevast, mil ta seisukoha kätte sai. Vastus antakse vastavalt sinu soovile või seisukoha esitamise viisile tava- või e-posti teel.

Kust saan infot?

  • Info algatatud üldplaneeringute kohta peab olema kättesaadav kohaliku omavalitsuse veebilehel (üldjuhul  rubriigis „Planeeringud“). 
  • Võimalusel tasub jälgida ka valla või linna ametlikke teateid ajalehes või ajalehtedes, kus neid avaldatakse.
  • Lähemat teavet algatatud ÜP kohta saab ühtlasi küsida planeeringu koostamist korraldavast kohalikust omavalitsusest, kuhu võid esitada ka ametliku teabenõude.
NB! Pärast 1.07.2015. a algatatud üldplaneeringu koostamise kohta leiad selgitused siit!  

<ÜP-st üldiselt