Keskkonnaseadustiku
üldosa seaduse kommentaarid (2015)

Laadi alla PDF

§ 63. Seaduse jõustumine

  1. Käesolev seadus jõustub koos keskkonnaseadustiku eriosa seaduse jõustumisega.

KeÜS vastuvõtmisel 2011. a veebruaris otsustati, et see jõustub koos keskkonnaseadustiku eriosa seadusega. Eriosa koostamise käigus on hiljem aga otsustatud, et seda ei võeta vastu ühe seadusega, vaid eriosa jääb koosnema eraldi seadustest (nt looduskaitseseadus, metsaseadus, veeseadus jne). Kommentaaride kirjutamise hetkel (veebruaris 2014) ei ole ükski keskkonnaseadustiku eriosa seadustest ja seega ka KeÜS veel jõustunud. Vt ka selgitust kommentaaride  eessõnas ning sissejuhatuses.