Pakume õigusabi elukeskkonna
ja looduse kaitsel

Projektid

Erinevate fondide (Vabaühenduste Fond, Kodanikuühiskonna Sihtkapital jt) toel viime läbi projekte, mille ühiseks eesmärgiks on üldise teadlikkuse tõstmine keskkonnaõigusest ja kodanike õigustest ning keskkonnaalaste otsuste kvaliteedi parandamine.


Käimasolevad projektid  

Lõppenud projektid

Juurdepääs keskkonnaalasele õigusemõistmisele (partnerina) (2009-2010) 
Suurobjektide rajamise korralduse analüüs (2009-2010) 
Keskkonnaalaste juhtumite õiguslik käsitlemine ja analüüs (2008-2010)