Pakume õigusabi elukeskkonna
ja looduse kaitsel

Juhised kodanikele

Igaühel meist on õigus saada keskkonnainfot, osaleda keskkonnaasjade otsustamises ning vaidlustada keskkonnaotsuseid, mis rikuvad meie õigusi (sh õigust tervise ja heaolu vajadustele vastavale keskkonnale).

Praktilist lühiinfot selle kohta, kuidas oma õigusi kasutada ja kaitsta, leiad rubriikidest:

KÕKi koostatud juhendmaterjalid:

Kuidas tulla toime häiriva müraga?

Juhised kaevandusloa osas kaasarääkimiseks

Osalusjuhised planeeringute ja keskkonnalubade menetluses osalemise kohta

Igaühe keskkonnaalastest õigustest saad infot ka keskkonnaseadustiku üldosa seaduse kommentaaridest (4. peatükist)

Kui sa ei leia oma küsimustele vastust juhistest, siis pöördu mõne meie juristi poole või võta meiega ühendust k6k@k6k.ee või 742 4524.