Pakume õigusabi elukeskkonna
ja looduse kaitsel

Keskkonnaalased õigused

KÕKi eesmärgid keskkonnaalaste õiguste valdkonnas:

  • avalikkuse keskkonnaalased õigused ehk juurdepääs keskkonnateabele ja õigusmõistmisele ning keskkonnaalastes otsustes osalemine on Eestis tagatud sisuliselt. 
  • Riigisisene õigus ja selle elluviimine vastab Arhusi konventsiooni nõuetele. Selle tulemusena on avaliku võimu keskkonnalane tegevus läbipaistev ja avalikkust kaasav ning tagatud on selle erapooletu tõhus kontroll.
Uuendatud 03.07.2022