Pakume õigusabi elukeskkonna
ja looduse kaitsel

ECF - Eesti kliimaseaduse huvikaitse

Projekti eesmärk: projekti eesmärgiks on aidata kaasa sellele, et Eesti saaks endale mõjusa kliimaseaduse, milles on kehtestatud selge ja tugev õiguslik raamistik ning mis annaks vajaliku õigusjõu Eesti riigi teaduspõhistele kliimaeesmärkidele ja kohustustele.

Projekti kestus: 2024

Projekti peamised tegevused: projekti eesmärgi saavutamisse panustab KÕK eelkõige õiguslike tegevustega, ent ka avalikkusele suunatud teavitustegevusega. Täpsemalt on plaanis:

Meeskond: projektijuht Tarmo Treimann, juhtiv õigusekspert Kärt Vaarmari, õigusnõustaja Triin Jäädmaa, huvikaitseekspert Kertu Birgit Anton ja kommunikatsioonijuht Merilin Kaalma

Eelarve: 25 075 EUR

Rohkem infot: Tarmo Treimann, projektijuht, telefon 56502636, tarmo@k6k.ee


Kliimaseaduse huvikaitse ükslehed: