Pakume õigusabi elukeskkonna
ja looduse kaitsel

Keskkonnaõiguse Keskuse meeskonna laiendamineProjekti eesmärk:  projekti tulemusena on KÕKil valminud äriplaani tunnustega meeskonna laiendamise kava, mille elluviimisel on võimalik suurendada oma mõju kahekordistades pakutava õigusabiteenuse mahtu

Projekti kestus: aprill-juuli 2023

Projekti käigus koostatakse äriplaani tunnustega meeskonna laiendamise kava KÕKi tasulise õigusteenuse mahu kahekordistamiseks. Meeskonna laiendamise kava jaoks sisendi saamiseks korraldatakse ka KÕKi peamiste tasulise teenuse sihtrühmade (KOVid, keskkonnaühendused ning piirkondlikud ühendused ja kogukonnad) hulgas veebiküsitlus. Projektijuhti nõustab välise eksperdina Agu Remmelg.

Projekti tulemusena valmib äriplaani tunnustega meeskonna laiendamise kava, mis sisaldab ka tegevusplaani KÕKile arenguhüppe saavutamiseks.

Projekti eelarve: 4000 eurot

Rohkem infot: Tarmo Treimann, projektijuht, telefon 56502636, tarmo@k6k.ee 


Projekti toetavad Siseministeeriumi ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital.