Pakume õigusabi elukeskkonna
ja looduse kaitsel

KÕKi tegevuste mõju ja nähtavuse suurendamine

2013. a märtsist alates tegeleme projekti “Keskkonnaõiguse Keskuse tegevuste mõju ja nähtavuse suurendamine” raames ühe aasta jooksul põhjalikumalt KÕKi tegevuste planeerimise, hindamise ja tutvustamisega.

Peamiste tegevustena oleme selleks ette võtnud:

  1. KÕKi uue strateegia koostamise aastateks 2013-2020 - eesmärgiga panna senisest selgemalt paika prioriteetsed tegevusvaldkonnad ning sisulised eesmärgid, et tegeleksime ainult oluliste ja vajalike küsimustega;
  2. KÕKi uue kommunikatsiooniplaani koostamise;
  3. KÕKi mõju hindamise metoodika väljatöötamise, mille kaudu saaksime tulevikus paremini mõõta oma tegevuste reaalset mõju.

Strateegia koostamiseks kogusime keskkonnaõiguse valdkonna võtmeisikutelt ja teemaga kokkupuutuvatelt asutustelt-organisatsioonidelt arvamusi keskkonnaõiguse valdkonna probleemide ja vajaduste ning KÕKi võimalike tegevuste kohta.

2013. a maist septembrini arutasime strateegilisi suundi koos nõukoguga, konsulteerisime spetsialistidega ning panime saadud info ja arutelu põhjal kokku KÕKi uue strateegia, kommunikatsiooniplaani ja mõju hindamise metoodika.

2014. a aprillini tegeleme strateegia elluviimise ning KÕKi mõju jooksva hindamisega.

Projekti rahastab regionaalministri valitsemisala ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital. Projekti eelarve kogumaht on 5924 eurot.