Pakume õigusabi elukeskkonna
ja looduse kaitsel

Juhtumite käsitlemine ja analüüs

2008.a. maikuust kuni 2010.a. juunini osutas KÕK strateegiliste juhtumite puhul tasuta õigusabi, et jälgida, kuidas keskkonnaotsuseid praktikas tegelikult langetatakse, ning selgitada välja puudujäägid seaduses või praktikas.

Õigusabi osutati suuremal või vähemal määral kokku ca 60 juhtumi puhul, neist ca 20 juhtumi puhul põhjalikuma nõustamise, haldus- või kohtumenetluses esindamise näol. Juhtumite kirjeldused ja materjalid on avaldatud KÕKi kodulehe rubriigis "Juhtumid".

Käsitletud juhtumite kohta koostati analüüsid, mille alusel kujundati otsustajatele või seadusloomega tegelevatele ametnikele ettepanekud seadusandluse või praktika muutmiseks.

Koostatud juhtumianalüüsid:

Juhtumite põhjal koostatud temaatilised analüüsid:

  • Kaevanduste rajamise korraldus Eestis: praktikas ilmnenud probleemide õiguslik analüüs
  • Müra ja lõhn: praktikas ilmnenud probleemide õiguslik analüüs
  •  Tegevused viidi ellu Vabaühenduste Fondi toel, mida rahastavad Norra, Island ja Liechtenstein Avatud Eesti Fondi vahendusel. Projekt kestis 2008.a. juunist kuni 2010. aasta maikuuni.