Pakume õigusabi elukeskkonna
ja looduse kaitsel

KÕKi huvikaitselise suutlikkuse tõstmine

2010.a. juunist kuni detsembrini viis KÕK ellu projekti, millega soovisime suurendada KÕKi kui keskkonnaasjades avaliku huvi kaitsja suutlikkust, samuti tekitada avalikku diskussiooni ja tõsta teadlikkust keskkonnaõiguse tähtsusest aktuaalsetes keskkonnaküsimustes.

Projekti tulemusena koostati KÕKi tegevusi tutvustavad või edasise tegevuse aluseks olevad dokumendid:

  1. KÕKi tegevusaruanne 2008-2010;
  2. KÕKi strateegia 2011-2013.

 Keskkonnaõiguse teemalise teadlikkuse tõstmiseks ja diskussiooni edendamiseks:

Lisaks tutvustasime projekti käigus koostöös MTÜ-ga Ökomeedia KÕKi tegevuste seniseid tulemusi ja keskkonnaõiguse probleeme, avaldades portaalis bioneer.ee neli artiklit:

  1. 8.11.10 Kärt Vaarmari: paljudel juhtudel ei ole probleem mitte seadustes, vaid nende rakendamises
  2. 6.12.10 ORMOde planeerimisel ei arvestata suurt pilti
  3. 22.12.10 Müraprobleeme süvendab järelevalve piiratus
  4. 30.12.10 Kohalikud kaitsealade kaevanduste vastu

Projekti elluviimine toimus Vabaühenduste Fondi toel, mis on rahastatud Islandi, Liechtensteini ja Norra poolt EMP finantsmehhanismi ning Norra finantsmehhanismi vahendusel. Toetust koordineerib Avatud Eesti Fond.