Pakume õigusabi elukeskkonna
ja looduse kaitsel

Mõjusam Keskkonnaõiguse Keskus

Projekti eesmärk:  Keskonnaõiguse Keskusel on konkreetsed ja omavahel seostatud mõjueesmärgid, mis toetavad organisatsiooni selgepiirilist kuvandit ühiskonnas ja aitavad KÕKi mõju kommunikeerida ning sisuliselt suurendada.

Projekti kestus: 2021

Projekti käigus analüüsitakse KÕKi senist mõju hindamise süsteemi ning töötatakse välja uuenenud ja hästitoimiv mõju hindamise mudel. Samuti tegeletakse KÕKi kuvandi ja mõju kommunikeerimise teemadega. Selleks kogutakse intervjuudena sisendit KÕKi tegevuste sihtgrupilt ja partneritelt ning KÕKi meeskonnalt (töötajad ja nõukogu).

Projekti tulemusena valmivad uuenenud KÕKi mõju hindamise süsteem ning tegevuskava KÕKile arenguhüppe saavutamiseks.

Projekti partner: OÜ Stories of Impact, Jaan Aps

Projekti eelarve: 4000 eurot

Rohkem infot: Tarmo Treimann, projektijuht, telefon 56502636, tarmo@k6k.ee


Projekti toetavad Siseministeeriumi ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital.